Historie

In januari 1968 verhuisde Ynsch Versteeg vanuit Deventer en de Fam. Van Paassen vanuit Rotterdam naar ’s-Heerenberg en werden elkaars buren in de “Vaneg buurt”

Met onze gezamenlijke Volleybal achtergrond kwamen we er snel achter dat er in ’s-Heerenberg geen volleybal kon worden gespeeld. “Geen woorden maar daden” was ons devies en besloten werd te onderzoeken of er in de buurt belangstelling zou zijn tot het oprichten van een Volleybalvereniging. Middels een huis aan huis folder werden de nieuwkomers gevraagd naar hun eventuele interesse.

De reacties waren veelbelovend en in mei 1968 werd Smash ten huize van Ynsch Versteeg opgericht. Het eerste bestuur bestond o.a. uit voorzitter Joop Meijer, Jan van Paassen secr. en Maarten de Vries, penningmeester.

Onze eerste speelaccommodatie was het Gilde gebouw in Stokkum. U kunt zich dat nu nauwelijks voorstellen, de maximale hoogte van het puntdak van dit gebouw was ca. 3 meter. Slechts een slap net kon gespannen worden, maar er werd met heel veel pleziergespeeld, ondanks het feit dat er erg veel ballen achter de bar verdwenen.

Na ongeveer anderhalf jaar werd de nieuwbouw van de toenmalige Technische School(nu Bedrijven verzamel gebouw) aan de Drieheuvelenweg in gebruik genomen en deze school beschikte over een prachtige gymzaal met alles erop en aan, dus ideaal voor Smash om daar te kunnen spelen. De directeur van deze school Dhr. Huls was niet direct enthousiast toen de secretaris hem bezocht met het verzoek om gebruik te mogen maken van de gymzaal. Uiteindelijk stemde hij toe onder voorwaarde dat de gymleraar (Ben Derksen) altijd aanwezig diende te zijn wanneer wij in de zaal waren. Daarom toog de secretaris naar Ben Derksen (was de dag daarvoor getrouwd; hetgeen de secretaris niet wist). Onder een kop koffie met ontbijtkoek sprak Ben het verlossende woord uit dat hij belangstelling had onder de voorwaarde dat hij vijf gulden per uur zou krijgen voor het geven van trainingen etc.

Eindelijk beschikte Smash over een mooie zaal en kon Ben gaan werken om ons het spel te leren en ons technisch op een behoorlijk niveau te brengen. Smash sloot zich aan bij de Volleybalbond en er werd deelgenomen aan de regionale competities. Het eerste Heren Team bracht het zelfs tot de 3e Divisie. ( o.a. met Norbert Meijer, Ronald te Pas, Rob Fenneman, Ben Derksen, Hans Bisselink).

Als de spel resultaten van een club goed zijn groeit automatisch ook het aantal leden en dat was bij Smash ook het geval. We waren gedwongen de aanwas van leden wat af te remmen en onderzoek te doen naar een betere/grotere accommodatie.

Na een ingewikkeld en langdurig proces van gesprekken en onderhandelingen werd uiteindelijk besloten tot de bouw van de Sporthal in ’s-Heerenberg  -alwaar Smash tot nu toe gespeeld heeft- en kon uitgroeien tot een grote- en bloeiende vereniging.