Contributie

De Nevobo-competitiespelende leden zijn opgedeeld in senioren, junioren en mini’s (CMV). Zo heeft iedereen een eigen bedrag, zie onderstaande tabel, voor een jaar lang volleybalplezier.

Contributiebedragen seizoen 2014-2015
Soort lid Contributiebedrag
per jaar
Mini’s (CMV) € 93,00
Junioren – 1x trainen p.w. € 151,00
Junioren – 2x trainen p.w. € 171,00
Senioren – 1x trainen p.w. € 224,00
Senioren – 2x trainen p.w. € 254,00
Recreanten € 120,00

De contributie wordt per half jaar geïnd door middel van automatische incasso.
1e helft – eind oktober
2e helft – eind februari

Indien u een factuur wilt ontvangen voor betaling van de contributie dan zal er € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.