Uitgelicht

Welkom op de website van volleybalvereniging Smash’68-SCM. De volleybalvereniging speelt in sportcomplex Montferland te ‘s-Heerenberg.
Op zaterdagmiddag worden onze wedstrijd gespeeld. Kom onze teams gerust is aanmoedigen!

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Op woensdag 20 april a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging gehouden. We hebben speciaal voor de woensdag gekozen omdat er op die dag geen trainingen en/of wedstrijden zijn. Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als jullie d.m.v. een grote opkomst blijk geven van jullie betrokkenheid bij ‘jullie vereniging’. Het wel en wee en de toekomst van de club gaat ook jullie aan. Gezien het feit dat er een aantal bestuursleden aan het eind van dit seizoen zullen stoppen, is jullie aanwezigheid zeer gewenst. Als bijlage ontvangen jullie de oproep die reeds eerder naar ieder lid / ouder van lid is gecommuniceerd.

De vergadering wordt gehoudenbij de hoofdsponsor van de vereniging: Grandcafé De Snor. Na afloop is er gelegenheid om even bij te praten.

Woensdag 20 april 2016, 20.00 uur, Grandcafé De Snor, ‘s-Heerenberg

De vergadering is toegankelijk voor alle leden en ouders van jeugdleden.
Stemrecht hebben alleen leden vanaf 18 jaar.

Agenda

1. Opening
2. Notulen van de vorige ledenvergadering
3. Verslag uit de verschillende commissies:
Wedstrijdsecretariaat
Technische Zaken
Scheidsrechterzaken
Jeugdzaken
Recreanten
4. Financieel Verslag
5. Verslag Kascontrole Commissie
6. Begroting 2016
7. Bestuursverkiezing

Wedstrijdsecretariaat: Deze functie is al geruime tijd vacant.Mirjam Berktas heeft deze functie voor dit seizoen op zich genomen en zal aan het eind van dit seizoen stoppen als bestuurslid.
Scheidsrechterzaken: Deze functie is al geruime tijd vacant. Mirjam Berktas heeft deze functie voor dit seizoen op zich genomen en zal aan het eind van dit seizoen stoppen als bestuurslid.
Penningmeester: Deze functie wordt op dit moment uitgevoerd door alle bestuursleden. Voor het komend seizoen zijn we dringend op zoek naar iemand die dit van ons gaat overnemen.
Voorzitter: Mirjam Berntsen zal aan het eind van dit seizoen stoppen als bestuurslid.
Secretariaat: Jenny van Maastrigt zal aan het eind van dit seizoen stoppen als bestuurslid.
Technische Zaken: Mirjam Berktas zal aan het eind van dit seizoen stoppen als bestuurslid.

Kandidaten voor de genoemde functieskunnen zich aanmelden bij de voorzitter.

8. Rondvraag
9. Sluiting door de voorzitter
Namens het bestuur van Volleybalvereniging Smash68-SCM hoop en verwacht ik u te mogen begroeten op woensdag 20 april om 20.00 uur bij Grandcafé De Snor te ’s-Heerenberg.

Wilt u of uw kind volgend seizoen nog blijven volleyballen ….

DRINGENDE OPROEP!
Het bestuur van Smash ’68-SCM doet een dringende oproep aan kandidaten voor het invullen van diverse functies binnen het bestuur.
Beste lid, ouder van jeugdlid,

U leest het goed. Wij zijn dringend op zoek naar bestuursleden voor onze vereniging.
M.i.v. van het nieuwe seizoen 2016-2017 komen er een 3-tal functies vrij.

Deze functies moeten worden ingevuld om het voorbestaan van de vereniging te kunnen blijven behouden.

Vrijwilligers zijn belangrijk. Net zoals elke andere vereniging draait ook Smash’68-SCM op vrijwilligers waardoor jij als lid het spelplezier kan ervaren zoals jij dat wilt.
Gelukkig kennen we al een grote en enthousiaste groep vrijwilligers binnen Smash’68-SCM waar wij allen zeer blij mee zijn. Maar een vereniging heeft niet alleen vrijwilligers nodig die met veel enthousiasme helpen bij het uitvoeren van verschillende taken en activiteiten, maar ook een Bestuur. Zonder een Bestuur kan een vereniging niet bestaan.

Een aantal bestuursleden heeft aangekondigd, na jarenlang met plezier hun taken te hebben uitgevoerd, aan het einde van seizoen 2015-2016 te gaan stoppen met het uitvoeren van hun functie.

Het gaat om de functies:
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretariaat
• Technische zaken

Verder staan de volgende functies al enige tijd open;
• Wedstrijdsecretariaat
• Scheidsrechterzaken
Ook deze functies willen we graag ingevuld hebben

Ben je ouder dan 16 jaar en wil je graag meehelpen aan het voortbestaan van JOUW vereniging, meld je dan vandaag nog aan voor één van de genoemde functies.

Mocht je meer informatie willen over de inhoud van de functies, stuur een mail naar secretariaatsmash68scm@live.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Een geweldige afsluiting van de eerste helft van het seizoen door onze Mini’s van niveau 3. Robine, Jolien, Anastacia en Sara hebben zich van hun beste kant laten zien. Samen met Emiel hebben ze hard getraind en dat wordt beloond. Na 20 wedstrijden kwamen zij als sterkste uit de strijd! KAMPIOENEN! Goed gedaan meiden, ga zo door in de tweede helft!

Mini's niveau 3 kampioensmash'68-scm mini's niveau 3 kampioen